SYSTEM OGRZEWANIA DOMÓW – (SHS)

Smart Heating System (SHS) to sposób ogrzewania pomieszczeń użytkowych wykorzystujący najnowsze osiągnięcia w dziedzinie techniki grzewczej i inteligentnych technologii (inteligentne sterowanie ogrzewaniem domu). Jest to sposób funkcjonalnego ogrzewania domu posiadający cechy ogrzewania podłogowego, kanałowego i nadmuchowego. Opracowany przez GK Innowacje system ogrzewania pomieszczeń wykorzystywany może być w domach mieszkalnych i obiektach publicznych jedno lub wielokondygnacyjnych.

 

 

Innowacyjny system ogrzewania nie posiada wad związanych z ograniczeniami dotyczącymi wyborurodzaju materiału, z którego ma być wykonana podłoga ponieważ o ile w przypadku ogrzewania podłogowego przekazywanie ciepła odbywa się wyłącznie przez podłogę to w przypadku SHS nagrzewanie następuje przez podłogę i przez wydmuchiwane powietrze w miejscach najbardziej przeszklonych.

Dzięki cyrkulacji powietrza nie istnieje również ryzyko SHS-2związane z przegrzaniem SHS-1podłogi ponieważ system SHS nie podnosi temperatury podłogi a jedynie zwiększa przepływ powietrza przez nagrzewnicę podnosząc wydajność systemu.

System ten zapewnia równomierny rozkład ciepła w pomieszczeniu w porównaniu do grzejników ściennych i ogrzewania kanałowego ponieważ ogrzewana jest cała powierzchnia podłogi i wylot ciepłego powietrza następuje na całej długości ściany przeszklonej powierzchni.

O dużej przewadze systemu stanowi napływ świeżego powietrza w układzie odzysku ciepła (rekuperacja) gdyż w przypadku innych systemów ogrzewania występuje konieczność wykonania dodatkowej instalacji nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem.

Smart Heating System przeznaczony jest do wszystkich domów mieszkalnych ze względu na dużą wydajność i łatwość montażu, szczególnie polecany jest do domów pasywnych i energooszczędnych ze względu na maksymalny odzysk ciepła i inteligentną reakcję na potrzeby użytkowników.

 

Zalety systemu:

Smart Heating System SHS zapewnia:SHS-3

a) Komfort cieplny (mikroklimat)

Równomierny rozkład temperatury w całym pomieszczeniu

Ciepło przekazywane jest do pomieszczenia częściowo przez podłogę, która zostaje nagrzana przez przepływające przez nią ciepłe powietrze i częściowo przez powietrze wypływające z listew przyściennych, w tych częściach pomieszczenia, gdzie wymagane jest dostarczenie większej ilości ciepła (przeszklone powierzchnie). Dostarczanie do pomieszczenia świeżego powietrza zapewnia wysoki komfort mieszkańcom poprzez dostarczenie tlenu, podwyższenie wilgotności, jednocześnie usuwając wydychany dwutlenek węgla, kurz, dym, zapach itp.

Niewielka bezładność układu.

Procesorowy sterownik tak dobiera temperaturę powietrza i jego szybkość przepływu, aby w szybkim czasie podnieść, utrzymać lub obniżyć temperaturę. Szybki wzrost temperatury w pomieszczeniu uzyskuje się wtedy, gdy procesor ustawi duży przepływ powietrza i czynnika grzewczego ograniczając jednocześnie napływ świeżego powietrza z zewnątrz (pracując w obiegu zamkniętym) co z kolei powoduje duży przepływ powietrza przez nagrzewnicę, szybki wzrost temperatury powietrza w pomieszczeniu i powolny wzrost temperatury podłogi. Procesor przechodzi w stan podtrzymania temperatury dobierając optymalny przepływ powietrza i przepływy czynnika grzewczego wtedy, gdy zostanie osiągnięta żądana temperatura w pomieszczeniu (w układzie półotwartym – z częściowym napływem świeżego powietrza z zewnątrz). W przypadku przekroczenia żądanej temperatury procesor zatrzymuje przepływ czynnika grzewczego, zwiększa przepływ powietrza, schładzając podłogę i obniżając temperaturę powietrza.

Wentylacja.

Dodatkowo, centrala posiada możliwość ustawiania parametru ilości wymian powietrza. Gdy w danym pomieszczeniu wymagana jest częsta wymiana powietrza ze względu na zadymienie, odczucie duszności lub zapach- procesor może uruchomić maksymalny napływ świeżego powietrza z zewnątrz budynku usuwając zanieczyszczone. Podczas gdy, w pomieszczeniu jest „odpowiednie powietrze” centrala ustawia jego częściową podmianę, aby maksymalnie ograniczyć straty cieplne a zarazem zapewnić optymalny napływ świeżego powietrza. W przypadku gdy, w pomieszczeniu nikt nie przebywa przez długi czas, procesor może ustawić minimalny napływ świeżego powietrza z zewnątrz i wówczas powietrze w pomieszczeniu będzie krążyć w obiegu zamkniętym ograniczając do maksimum straty cieplne wynikające z podmian powietrza.

b) Uniwersalność i łatwość montażu

SHS-4System SHS składa się z trzech modułów: centrali rekuperacyjnej, nagrzewnicy z kanałem głównym, paneli podłogowych z listwą przyścienną. System może zainstalować każdy instalator CO posiadający podstawową wiedzę z zagadnień budowy instalacji centralnego ogrzewania. Montaż nie wymaga od instalatora żadnych specjalistycznych narzędzi. Każdy etap montażu opisuje dokładnie instrukcja instalacji SHS.

SHS wymaga jedynie podłączenia do:

  • instalacji grzewczej, której źródłem ciepła może być: dowolny kocioł spalający olej opałowy, gaz, ekogroszek (system szczególnie zalecany dla niskotemperaturowych urządzeń grzewczych takich jak piec gazowy kondensacyjny, pompa ciepła),
  • kanałów wentylacyjnych (nawiewny /wywiewny) danego pomieszczenia.

c) Estetykę

Centralka rekuperacyjna montowana w narożniku lub w ścianie pomieszczenia- naprzeciw ściany zewnętrznej w której, znajdują się okna, drzwi (najbardziej przeszklona część domu), wykonana z nowoczesnych materiałów i posiadająca estetyczny design jak najbardziej komponująca się z pomieszczeniem.

Wylotami powietrza są listwy przyścienne o niewielkich gabarytach, zamocowane na ścianie o największym przeszkleniu. Listwy te są tak wkomponowane, aby nie zastawiać ścian lub drzwi a ich specjalna budowa nie powoduje konieczności ich czyszczenia.

d) Oszczędności

Oszczędności wynikają z:SHS-5

  • łatwości montażu,
  • niższych kosztów materiałów w porównaniu do wykonania instalacji ogrzewania podłogowego wodnego z inteligentnym sterownikiem, wraz z instalacją wentylacji mechanicznej zawierającej rekuperator,
  • niższych kosztów eksploatacyjnych ze względu na: wysoką wydajność niskotemperaturowego układu ogrzewania powietrza, lepszy odzysk ciepła z wentylacji, optymalny rozkład temperatur w pomieszczeniu (najlepszy mikroklimat przy najniższej temperaturze powietrza), krótkie przyłącza co – na wewnętrznych ścianach pomieszczeń oraz ze względu na precyzyjne (inteligentne) sterowanie parametrami grzewczymi.